Gjutning av mellanväggar

Bengt Åhlander har bjudit in för demo av biodlarföreningens nya maskin för  gjutning av mellanväggar.

Mellanväggs gjutning