Äntligen har vi möjlighet att ha möten igen.

Styrelsen har satt ihop ett program som vi hoppas att ni ska ha nytta av.

 

17 mars:       
Hur har bina klarat vintern, har maten räckt, dags för drivfodring.
Bihälsa: Hur får vi friska bin?                
Ansvarig. Richard Svanström.

 

21 april    
Ta bort ev. foderöverskott
Varroa: Mätning av mängd (skaktest) och bekämpning.
Ansvarig: Richard Svanström.

 

19 maj           
Riktlinjer för god honungskvalité:          
Ansvarig: Tomas Björk.
Ronny Nordin kommer att visa sitt fina slungrum med bl. a en separator.
OBS: Mötet sker hos Nordins Biredskap Nordkroksvägen 28, Vargön.

 

18 augusti    
Erfarenheter från den gångna säsongen.
Att tänka vid invintring.
Honungsbedömningsregler.                    
Ansvarig: Bengt Björklund.
           
          
22 september
Bi allergi                                                 
Ansvarig: Tomas Björk
Inlämning av honung för bedömning Bengt Björklund kollar upp med
Södra Dals bf när honungsbedömningkommitténs ska träffas.

 

17 november
Årsmöte                                                   
Ansvarig: Richard Svanström.
Aktiviteter på mötet återkommer vi till.
Oxalsyra delas ut, det är bra om du har med dig en flaska.
Tag med årsrapporten eller skicka de till Bengt Björklund innan mötet.
Fika kommer att serveras.

 

Möteslokal: 
Studieförbundets Vuxenskolans lokal på Restad gård.

 

Styrelse
Ordförande                  Richard Svanström            072-323 01 44
Vice ordförande           Tomas Björk                       070-691 92 70
Kassör                          Stefan Lindberg                  070-633 28 31
Sekreterare                  Bengt Björklund                  072-253 76 09
Styrelsemedlem           Ronny Nordin                      070-526 77 25