Bli medlem i Vänersborgs biodlarförening

Hej
Att bli medlem i en biodlarförening är enkelt
Vill du bli medlem i vår förening ska du söka kontakt med vår ordförande Richard Svanström.
Richard hittar du på richardsvanstrom@hotmail.com eller telefon 072-323-0144