Vänersborgs Biodlarförenings Historia

Framsida av första protokoll och kassa bok för Wäne Norra Biodlarförening från 28 januari 1917 – 31 december 1928

 

I Elfsborgs Läns Anonsblad för den 23 januari 1917 var en annons införd av distriktsombudsman A.M. Person i Båberg att samlas å Kasan d: 28/1 kl 4. e.m. för att bilda en biodlarförening. Sedan ombudsmannen hållit föredrag i biskötsel och de föreskrifna stadgar antagits. Bildades en lokalavdelning, med namnet Wäne Norra biodlarförening. I föreningen ingingo, Domänintendent R. Calsson å Kasan, Lantbrukaren Gust; Dahlgren Botered, Karl. A Wik Elinsberg, Henning Larsson Restad, Georg Johansson Kassaretorpet, Fru Josefina Unell Lunden 2, Aug; Brask Öxnered, O.G. Ryberg Öxnered, G Stenström Hede, Edv; Vest Blåsut, Magasinsföreståndare Svensson UWH;j, Maskinist Johansson Dövstumskolan, Föreståndare vid försörjningshemmet i Wbg Eriksson, Samt Tegelmästare Pålson Fridhem. Då anteckningar var verkställd förrättades val av styrelse.

 

Till ordförande utsågs, Domän; R. Carlson å Kasan, till sekreterare K.A Wik i Elinsberg till korespondent den samme till Kasör utsågs Herr Aug Brask i Öxnered, som ersättare Herr Svensson i Wänersborg.
Protokoll fördt den 28/1 1917
Vid stiftande av Wäne Norra
Biodlarförening
§1. Beslöt att nästa möte skall hållas näst kommande Maj månad hos Domän; R. Kalson å Kasan.
Vidare historia om föreningen följer

Biodlarföreningen höll biodlarkurs redan den 16 juni 1917,

”av Folkskoleläraren A Holm. Då såväl halmkupor som ramkupors undervisning ijenomgiks och en del redskap förevisades”

Man började dela ut bisocker  1918.

Vid årsmötet 1920 fanns 21 medlemmar, vilka förfogade över 90 samhällen därav 43 halmkupor och 47 ramkupor.